Oslos ordfører Raymond Johansen og Gaute Hagerup, hovedstadens nye C40-høvding

Ideen bak klimanettverket C40 er at det er verdens byer som har den avgjørende tungen på klimaskålen. Medlemmene er byer med over 700 millioner innbyggere er medlemmer – med de respektive ordførerne som drivkraft. Når C40 nå åpner eget kontor i Oslo er det uttrykk for at Oslos klimasatsing har fått stor oppmerksomhet i nettverket.

-Oslo er kommet lenger enn de fleste europeiske byer i klimaarbeidet, blant annet med klimabudsjett og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Vi ønsker å dele Oslos erfaringer til andre byer i vårt internasjonale nettverk, sier Mark Watts, leder av C40.

Oslo skal lede C40s internasjonale samarbeid for fossilfri og utslippsfri byggevirksomhet. I den forbindelse slår Proptech Norway og Construction City hodene sammen med C40 om arrangementer, innsiktsdeling og nettverksbygging. Det skal trekke internasjonal oppmerksomhet mot norske løsninger, og eksponere norsk byggebransje mot løsninger som utgjør en forskjell i andre byer.

-Norskutviklede løsninger og produkter kan gi arbeidsplasser, mer eksport og bidra til å løse historiens største menneskeskapte utfordring. Vi ser frem til å jobbe med C40 for å vise hvordan en digital infrastruktur i verdensklasse og oversiktlige bransjeforhold kan gjøre vårt største problem til vår største mulighet, sier Henrik Taubøll, medgrunnlegger av Proptech Norway.

Benedicte Økland i Construction City påpeker at det er et stort potensiale i den norske bransjen:

-Parallelt med økte klimakrav og større bevissthet har vi også fått nye verktøy og et norsk miljø med fremadstormende proptech-selskaper som tester og piloterer ulike løsninger. C40 er en mulighet til å vise frem norske løsninger for verden, samtidig som vi får en spennende internasjonal kanal for å introdusere nye løsninger for norske utbyggere og entreprenører, sier Økland.

Byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, er stolt over anerkjennelsen C40-satsingen innebærer:

-Oslo skal bli en nullutslippsby og i praksis vise at det er mulig å redusere klimagassutslippene på en måte som er sosialt rettferdig. Byggebransjen er sentral. Fossilfrie anleggsplasser gir mindre støy og renere luft. Stillegående maskiner gjør det lettere å snakke sammen på byggeplassen, som gir bedre sikkerhet. At C40 velger å åpne eget kontor i Oslo viser at vi er kommet langt, sier Johansen.

C40-kontoret i Oslo ledes av Gaute Hagerup, som kommer fra stillingen som leder for Oslo Business Region:

– Oslo er lendende i verdenssammenheng på mange områder i det grønne skiftet, og et C40-kontor i Oslo vil styrke byens posisjon globalt. Vi har mye å lære bort, men også mange å lære av, sier Hagerup.

 

Stay up to date on insights and events with our
occasional Urban Tech Brief newsletter!