Velkommen til denne pilotutgaven av Urban Tech Brief — et ukentlig kuratert nyhetsbrev der Proptech Norway deler renskåret innsikt fra norsk og internasjonal proptech og byplanlegging.

Du får et syv minutters snapshot av innsikten folk snakker om i Proptech Norways internasjonale nettverk — med can’t-miss nyheter om produkter og tjenester i proptech, regulering, finansiering, markedet, smarte byer og transport. Nettverket bidrar med innlegg og tips, vi anbefaler must-attend events og produserer jevnlige usecase der brukerne deler erfaringer om fordeler og utfordringer.

Du som leser denne piloten er spesielt invitert for å melde tilbake om nytten av å motta dette hver uke — og hvordan det skal bli en ukentlig “må ha” for deg og folk i nettverket ditt.

LES HELE URBAN TECH BRIEF HER

Stay up to date on insights and events with our
occasional Urban Tech Brief newsletter!