Enten det gjelder virtuelle boligvisninger, datadreven eiendomsinvestering, fjernstyrt vedlikehold eller digitale tvillinger: Nordiske selskaper driver den globale bølgen av digital innovasjon i bygg- og eiendomsbransjen.

Våren 2022 deles den første årlige Nordic PropTech Awards (NPA) ut til Norden-baserte oppstartsselskaper med løsninger som lar eiendomsbransjen skape nye effektiviteter i sine operasjoner. Prisen eies og drives i fellesskap av Proptech Norway, Proptech Denmark, Proptech Sweden og Proptech Finland.

-Nordic PropTech Awards skal vise frem Norden som et ledende hotspot for digital innovasjon i eiendomsbransjen, og kommunisere økosystemets sterke løsninger til utbyggere, kunder og investore, sier Nadim Stub, direktør i Proptech Denmark og leder av prisens styringskomité i 2021-22.

Priskategoriene er: ConTech; Real Estate Fintech; Sustainable Business Operations; Real Estate Innovator; Future Office; og Energy Management. Ytterligere kategorier vurderes.

-Prisen vil støtte opp under innovasjon og øke adopsjonen av nordiske proptechløsninger. Norden har et raskt modnende økosystem for proptech som denne prisen skal styrke, sier Stub.

Et blomstrende nordisk proptech-miljø

Det er ikke bare i Norge nyskapende proptechløsninger vender hoder. For øyeblikket definerer minst 500 nordiske selskaper seg som proptechselskaper, halvparten av dem medlemmer i en av de nordiske proptechorganisasjonene.

-Suksesshistorier som Spacemaker, GoodMonday fra Danmark, Parakey fra Sverige og finske Kodit.io demonstrerer den tekniske ekspertisen, innovative tilnærmingen og entreprenørskapet som karakteriserer proptechøkosystemet her, sier Henrik Taubøll i Proptech Norway.

Nordiske eiendomsselskaper er langt fremme i skoen på å innovere for å skape effektivitet i sine operasjoner. De bygger interne innovasjonsteam, utvikler strategiske partnerskap og investerer direkte i proptech.

Nordiske oppstartselskaper har også tilgang på relativt rimelig talent, og rause finansieringsordninger som er blitt enda sterkere under pandemien. Nordiske byer rangeres høyt på globale SDGindekser.

-Investorer sidestiller nå klimarisiko med finansrisiko, noe som øker relevansen til nordiske løsninger som skårer høyt på bærekraft og tech with a purpose, sier Taubøll.

Globale aktører ser til Norden for nye verdiforslag, som drives av regionens unikt digitale befolkning, velutviklede infrastruktur og tilgang på rik strukturert data. Mer enn 100 millioner euro fant veien inn i nordisk proptech i fjor.

-Nordiske investorer og eiendomsselskaper er teknologisk fremskredne og vet hva de er på utkikk etter. Nordic Proptech Awards bare hjelper dem stille inn søkelyset, sier Taubøll.

Forventer bred deltagelse

Kvalifiserte selskaper er ikke eldre enn 7 år gamle, har maksimum 75 ansatte og er etablert i Norden. Søknadsfristen for prisen vil være til høsten, med kunngjøring av finalister og prisseremonien i første kvartal 2022. Informasjon om påmelding og ytterligere informasjon legges løpende ut på prisens hjemmeside  (www.proptechawards.com).

Jurymedlemmene utpekes i felleskap av de nordiske organisasjonene, og vil være nestorer innen eiendom, finans og teknologi.  Prisvinnere får blant annet en-til-en møter med jurymedlemmene, sparringsesjoner med hver enkelt nasjonale proptech-organisasjon, og vil bli svært synlige i nordisk eiendomsbransje.

Coor Service Management, som har et nordisk avtrykk, er bekreftet som programpartner. Ytterligere forhandlinger pågår.

Stay up to date on insights and events with our
occasional Urban Tech Brief newsletter!